Збірники наукових праць ЦНТУ : [4205] Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Перегляд

Підфонди цього фонду

Єлисавет. Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Історичні науки. [28]

У збірнику викладені результати наукових досліджень з питань архівознавства і документознавства, історії України, проблем всесвітньої історії, етнології та краєзнавства, історії науки і техніки, вітчизняної економічної історії, а також результати історіографічних студій.

Збірник наукових праць КНТУ. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. [819]

висвітлення проблем проектування та експлуатації сільськогосподарської техніки, технології виробництва, енергозбереження, автоматизації в промисловості та сільському господарстві

Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. [825]

висвітлюються питання розрахунку і конструювання, удосконалення конструкцій, створення і дослідження нових робочих органів сільськогосподарських машин, засобів механізації, електрифікації та автоматизації сільськогосподарського машинобудування тощо.

Наукові записки Кіровоградського національного технічного університету. [779]

Збірник є науковим виданням, в якому публікуються основні результати наукових робіт викладачів, студентів та магістрантів університету.

Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. [1754]

висвітлення результатів наукових досліджень з питань економічної теорії та практики, економіки праці, галузей промисловості, сільського господарства, транспорту; менеджменту організацій; фінансів, кредиту, грошового обігу тощо;