Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10047
Title: Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції
Keywords: сільськогосподарське виробництво
сільськогосподарське машинобудування
Issue Date: 2017
Publisher: ЦНТУ
Citation: Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Кропивницький, 19-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т ; [редкол. : М. І. Черновол (відпов. ред.), О. М. Васильковський, В. В. Адамчук, В. М. Булгаков та ін.]. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 39 с.
Abstract: В матеріалах конференції викладені питання конструювання, виробництва техніки в системі ресурсозберігаючих технологій, а також моделювання та механіко-технологічні проблеми вдосконалення робочих процесів машин. Наведені результати досліджень в галузі технологій виробництва і експлуатації сільськогосподарських машин та забезпечення їх надійності і довговічності. Викладені практичні рекомендації по використанню результатів досліджень і дослідно-конструкторських розробок в сільськогосподарській і інших галузях машинобудування. Даний збірник є виданням, в якому публікуються основні результати наукових досліджень вчених, аспірантів, здобувачів, студентів – учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції», 19-21 квітня 2017 року. Збірник розрахований на наукових і інженерно-технічних робітників науково-дослідних інститутів, ВНЗ, конструкторських організацій і промислових підприємств.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10047
Appears in Collections:Технічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zb_tez_dop_sgm_2017.pdf789,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.