Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10121
Title: Організація і методика податкових перевірок
Authors: Фоміна, Т. В.
Пугаченко, О. Б.
Keywords: податкові перевірки
податковий контроль
методика податкової перевірки
організація податкової перевірки
прийоми податкового контролю
процедури податкового контролю
документальні перевірки
камеральні перевірки
фактичні перевірки
зустрічні звірки
Issue Date: 2020
Publisher: Середняк Т.К.
Citation: Фоміна, Т. В. Організація і методика податкових перевірок : навч. посіб. / Т. В. Фоміна, О. Б. Пугаченко ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, Кіровоград. ін-т розвитку людини. - Дніпро : Середняк Т.К., 2020. - 292 с.
Abstract: У навчальному посібнику розглядаються питання організації і методики податкових перевірок. Досліджено місце і роль податкових перевірок як основної форми податкового контролю; організаційні засади проведення податкових перевірок; методи, прийоми та процедури які використовуються під час податкових перевірок; інформаційно-аналітичне забезпечення податкових перевірок; організацію і методику документальних, камеральних, фактичних та електронних перевірок; організаційнометодичні засади проведення зустрічних звірок; порядок узагальнення результатів податкових перевірок; відповідальність за податкові правопорушення. Навчальний посібник рекомендований для викладачів економічних дисциплін, наукових працівників, аспірантів, докторантів, студентів закладів вищої освіти, працівників контролюючих органів, практикуючих спеціалістів, управлінського персоналу.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10121
ISBN: 978-617-7822-89-8
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фоміна_Пугаченко_ЦНТУ.pdf4,2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.