Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10313
Title: Архітектура та програмування периферійних інтерфейсних контролерів
Authors: Смірнов, В. В.
Смірнова, Н. В.
Пархоменко, Ю. М.
Keywords: архітектура
програмування
мікроконтролер
PIC
interrupt
ADC
DAC
Issue Date: 2020
Publisher: ЦНТУ
Citation: Смірнов, В. В. Архітектура та програмування периферійних інтерфейсних контролерів : підручник / В.В. Смірнов, Н.В. Смірнова, Ю.М. Пархоменко ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 278 с.
Abstract: У підручнику описані архітектура і вбудовані спеціалізовані модулі PIC – мікроконтролерів серії PIC18FXX2, методи та засоби для їх програмування. Представлені апаратно-програмні комплекси для розробки та програмування мікроконтролерних систем управління різними технологічними процесами, територіально-розподіленими системами, роботами, об'єктами і комплексами на базі PIC – мікроконтролерів. Представлені практичні рішення навчальних завдань для кращого освоєння досліджуваного матеріалу, представлені варіанти навчальних завдань для самостійного придбання практичних навичок. Підручник призначений для здобувачів вищої освіти очної та заочної форми навчання за спеціальністю 123 «Комп'ютерна інженерія».
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10313
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ПКСМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arkhit_ta_prohram_peryfer_interf_kontrol.pdf5,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.