Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10316
Title: Електрична частина станцій та підстанцій
Authors: Орлович, А. Ю.
Співак, О. В.
Keywords: трансформаторна підстанція
графік електричного навантаження
схема електричних з'єднань
струм короткого замикання
вибір електрообладнання
Issue Date: 2020
Publisher: ЦНТУ
Citation: Електрична частина станцій та підстанцій: метод. рекомендації до виконання курс. проекту з навч. дисц. «Електрична частина станцій та підстанцій» для студ. ден. та заочн. форм навч. спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / [уклад.: А. Ю. Орлович, О. В. Співак]; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький: ЦНТУ, 2020. – 49 с.
Abstract: У рекомендаціях викладені цілі, задачі, методика проектування, сформульовані вимоги до змісту розрахункової і графічної частини, розглянуті основні етапи розрахунків і наведені умови вибору обладнання. Надані умовні графічні позначення та літерні позначення в електричних схемах і спрощені зображення на кресленнях основного обладнання розподільних пристроїв електричних станцій і підстанцій.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10316
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕТС та ЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод_рек_курс_ пр_ЕЧСП.pdf3,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.