Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10342
Title: Проблеми енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському господарстві
Keywords: енергетичний менеджмент
енергозбереження
автоматизація виробничих процесів
комп'ютерно-інтегровані технології
Issue Date: 2020
Publisher: ЦНТУ
Citation: Проблеми енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському господарстві : міжнар. наук.-практ. on-line конф., м. Кропивницький, 11-12 листоп. 2020 р. : зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. електротехн. систем та енергетичного менеджменту, каф. автомат. виробничих процесів ; [відпов. за вип. І. О. Переверзєв]. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 212 с.
Abstract: Збірник містить тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної on-line конференції “Проблеми енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському господарстві”, що відбулася 11-12 листопада 2020 року на базі кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту Центральноукраїнського національного технічного університету. Матеріали збірника опубліковано у авторській редакції.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10342
Appears in Collections:Технічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tezy_2020.pdf5,96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.