Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10345
Title: Енергозбереження та використання поновлюваних джерел енергії
Authors: Голик, О. П.
Жесан, Р. В.
Keywords: енергозбереження
відновлювані джерела енергії
альтернативна енергетика
сонячна енергія
біомаса
тепловий насос
вітроелектрична установка
сонячний колектор
Issue Date: 2020
Publisher: ЦНТУ
Citation: Енергозбереження та використання поновлюваних джерел енергії : метод. вказ. до викон. лабор. робіт : для студ. денн. та заоч. форми навч. за спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / [уклад. : О. П. Голик, Р. В. Жесан] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. автоматизації вироб. процесів. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 88 с.
Abstract: Метою лабораторного практикуму є практичне вивчення, закріплення та поглиблення базових знань, отриманих під час лекційних занять.
Description: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Енергозбереження та використання поновлюваних джерел енергії» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», присвячені питанням енергозбереження, вторинним енергетичним ресурсам, традиційним джерелам енергії та використанню поновлюваних джерел енергії.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10345
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри АВП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕВПДЕ ЛР_2020.pdf1,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.