Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10346
Title: Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації
Keywords: комп’ютерна інженерія
кібербезпека
інформаційні системи
інформаційні технології
інженерія програмного забезпечення
програмування
комп’ютерні системи
штучний інтелект
мережні інформаційні технології
інформаційна безпека
кіберпростір
кіберзлочинність
захист програм
захист інформації
комп’ютерні мережі
Issue Date: 2020
Publisher: ЦНТУ
Citation: Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених, м. Кропивницький, 25–27 листоп. 2020 р. / М–во освіти і науки України, Держ. наук. установа “Інститут модернізації змісту освіти”, Центральноукраїн. нац. техн. ун–т ; [відп. за вип. О. П. Доренський]. ― Кропивницький : ЦНТУ, 2020. ― 147 с.
Abstract: Збірник містить тези доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти й молодих учених “Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації”, яка відбулася 25–27 листопада 2020 року в онлайновому форматі на базі Центральноукраїнського національного технічного університету, місто Кропивницький. Праці учасників конференції присв’ячені актуальним питанням інформаційних систем і технологій, інженерії програмного забезпечення, комп’ютерних систем штучного інтелекту, мережних ІТ, інформаційної безпеки національного сегмента кіберпростору, боротьби з кіберзлочинністю, захисту програм та даних в комп’ютерних системах і мережах. Видання призначене для здобувачів вищої освіти за ІТ-спеціальностями у ЗВО України, науковців, викладачів, фахівців галузі інформаційних технологій, а також буде корисним всім, хто цікавиться сучасними досягненнями та інноваціями у сферах комп’ютерної інженерії й кібернетичної безпеки.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10346
Appears in Collections:Технічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AUConferenceCECS2020.pdf2,96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.