Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10350
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛопушняк, Г.-
dc.contributor.authorКузьменко, Г.-
dc.contributor.authorКузьменко, Г. І.-
dc.contributor.authorLopushniak, H.-
dc.contributor.authorKuzmenko, H.-
dc.date.accessioned2020-12-14T09:06:21Z-
dc.date.available2020-12-14T09:06:21Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationЛопушняк, Г. Корпоративная социальная ответственность в контексте устойчивого развития / Г. Лопушняк, Г. Кузьменко // Człowiek – Społeczeństwo – Gospodarka : T. 6 : Społeczna odpowiedzialność organizacji / Uniwersytet Zielonogórski, Instytut inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy, Kijowski narodowy uniwersytet ekonomiczny im. Vadima Hetmana. - Zielona Gora, 2018. - С. 117-127.uk_UA
dc.identifier.isbn978-83-950613-1-8-
dc.identifier.urihttp://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10350-
dc.description.abstractОжидаемые научные результаты включают: научное обоснование весомой роли корпоративной социальной ответственности в реализации целей устойчивого развития государств и создания базиса для улутшения благосостояния населения. Результаты исследования могут послужить основой для разработки бизнес-стратегий организаций с учётом их участия в достижении глобальных целей устойчивого развития, базируясь на внедрении в их деятельность принципов социальной ответственности. Oczekiwane wyniki naukowe obejmują: naukowe uzasadnienie ważnej roli społecznej odpowiedzialności biznesu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju państw i tworzenia podstaw dla dobrobytu ludności. Wyniki badań mogą stanowić podstawę do opracowania strategii biznesowych organizacji, biorąc pod uwagę ich udział w realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju, opartych na wprowadzeniu zasad społecznej odpowiedzialności w swoich działaniach.Expected scientific results include: the scientific substantiation of the significant role of corporate social responsibility in realizing the goals of sustainable state development and creating a basis for improving the population well-being. The results of the research can serve as a basis for the organisations business strategies development taking into account their participation in achieving sustainable development global goals based on the implementation of social responsibility principles in practical activities of organisations.uk_UA
dc.language.isoruuk_UA
dc.publisherNaukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytet Zielonogórskiuk_UA
dc.subjectкорпоративная социальная ответственностьuk_UA
dc.subjectустойчивое развитиеuk_UA
dc.subjectspołeczna odpowiedzialnośćuk_UA
dc.subjectrozwój zrównoważony i trwałyuk_UA
dc.subjectcorporate social responsibilityuk_UA
dc.subjectsustainable developmentuk_UA
dc.titleКорпоративная социальная ответственность в контексте устойчивого развитияuk_UA
dc.title.alternativeSpołeczna odpowiedzialność w kontekście koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałegouk_UA
dc.title.alternativeCorporate Social Responsibility in the Context of the Concept of Sustainable Developmentuk_UA
dc.typeBook chapteruk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020!_Лопушняк_Кузьменко_Польща_6 том (1).pdf325,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.