Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10397
Title: Перспективні напрямки інформаційних і комп’ютерних систем та мереж, комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті
Other Titles: The Perspective Directions of Information and Computer Systems and Networks, Computer-Integrated Technologies in Industry, Telecommunication, Energy and Transport
Keywords: інформаційні системи
комп‘ютерні мережі
комп‘ютерно-інтегровані технології
Issue Date: 2019
Publisher: ЦНТУ
Citation: Перспективні напрямки інформаційних і комп’ютерних систем та мереж, комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет конф., 13-14 листоп., м. Кропивницький / [редкол. : О. М. Левченко (відп. ред.), С. І. Осадчий, Л. Г. Віхрова] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - 162 с.
Abstract: Даний збірник матеріалів конференції є виданням, в якому публікуються основні результати наукових досліджень вчених, аспірантів, здобувачів, магістрів, бакалаврів - учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції ― Перспективні напрямки інформаційних і комп‘ютерних систем та мереж, комп‘ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті ‖, 13-14 листопада 2019 року. Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ, наукових і інженерно-технічних працівників науково-дослідних інститутів, конструкторських організацій і промислових підприємств.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10397
Appears in Collections:Технічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konferenz_2019.pdf4,84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.