Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10518
Title: Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Автоматизація технологічних процесів»
Authors: Волков, І. В.
Keywords: автоматизація
критерії стійкості
функціональні схеми
перетворення
датчик
чутливість
Issue Date: 2020
Publisher: ЦНТУ
Citation: Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Автоматизація технологічних процесів» для студентів спеціальності: 141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / [уклад. І. В. Волков] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький: ЦНТУ, 2020. – 70 с.
Abstract: Дані методичні вказівки розроблені у відповідності з діючою програмою курсу «Автоматизація технологічних процесів» і мають мету навчити студентів навичкам розробки та аналізу систем автоматичного регулювання на практичних заняттях і в процесі самостійної роботи. При підготовці до практичних занять студенти за конспектами лекцій і рекомендованій літературі у відповідності з діючими методичними вказівками вивчають теоретичну частину і розбирають приклади, що відносяться до теми. На практичних заняттях з допомогою викладача вони закріплюють і поглиблюють матеріал (шляхом опитування, розглядання складних і незрозумілих питань, вирішення загальних прикладів і виконання розрахунків системи автоматичного регулювання відповідно індивідуальному завданню). Результати, отримані в процесі виконання ідивідуального завдання, студенти оформлюють у вигляді розрахунково-пояснювальної записки і пред’являють при складанні заліку з курсу.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10518
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри АВП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МВ_ПЗ_АТП.pdf1,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.