Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10520
Title: Мікропроцесори та мікро-ЕОМ
Authors: Єніна, І. І.
Волков, І. В.
Keywords: мікропроцесор
регістр
таймер/лічильник
переривання
пам'ять программ
пам'ять даних
біти
байти
система числення
Issue Date: 2020
Publisher: ЦНТУ
Citation: Мікропроцесори та мікро-ЕОМ: метод. вказ. для виконан. лаборатор. робіт для студ. спец. 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / [уклад. : І. І. Єніна, І. В. Волков] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. автоматизації вироб. процесів. – Кропивницький: -2020. – 63 с.
Abstract: Дані методичні вказівки розроблені у відповідності із діючою програмою курсу "Мукропроцесори та мікро-ЕОМ" і мають мету навчити студентів навичкам програмування на учбово-лабораторному стенді EV8031.
Description: Лабораторна робота №1. Вивчення стенда, команд однокристальної ЕОМ сімейства MCS-51. Лабораторна робота №2. Способи побудови схем відображення інформації. Лабораторна робота №3. Система переривань. Опитування дискретних датчиків. Лабораторна робота №4. Цифро-аналогове перетворення. Лабораторна робота №5. Аналого-цифрове перетворення. Лабораторна робота №6. Обробка частотних і тимчасових сигналів. Лабораторна робота №7. Вивчення інтерфейсу I2C.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10520
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри АВП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МВ_ЛР_ММЕОМ.pdf1,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.