Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10547
Title: Екологічні проблеми водопостачання і водовідведення
Authors: Ковальчук, Н. В.
Руденко, Т. В.
Клименко, В. В.
Keywords: водопостачання
водовідведення
стічні води
водозабори
практичні роботи
Issue Date: 2020
Publisher: ЦНТУ
Citation: Екологічні проблеми водопостачання і водовідведення : метод. вказ. до практ. робіт для студ. денної та заочної форми навчання спец. 101 - "Екологія" / [уклад. : Н. В. Ковальчук, Т. В. Руденко, В. В. Клименко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, ф-т проект. та експлуатації машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 48 с.
Abstract: Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців умінь і знань з сучасних методів проектування, будівництва та експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених міст, житлових і промислових об'єктів. Основними задачами, що мають бути вирішені в процесі вивчення дисципліни, є теоретична і практична підготовка студентів з таких питань: - основні положення та вимоги державних стандартів до систем водопостачання і водовідведення; - класифікації та основні характеристики систем і схем водопостачання і водовідведення населених пунктів, житлових і промислових об'єктів; - принципи вибору системи й схеми водопостачання і водовідведення об'єкта; - визначення розрахункових параметрів систем забору, подачі й приготування води різної якості для потреб водопостачання; - визначення розрахункових параметрів систем відведення і очищення стічних вод від різних споживачів.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10547
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕРМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метод 2021 екологія Руденко.pdf2,74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.