Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10703
Title: Формування активного ставлення студентів до фізичної культури за програмою дисципліни «Фізичне виховання»
Authors: Липчанська, Л. М.
Keywords: фізична культура
здоровий спосіб життя
фізичне виховання
цілеспрямована рухова активність
Issue Date: 2016
Publisher: ЦНТУ
Citation: Формування активного ставлення студентів до фізичної культури за програмою дисципліни "Фізичне виховання" : метод. вказ. для виклад. та студ. денної форми навчання всіх спец. / [уклад. Л. М. Липчанська] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. фізичного виховання. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - 18 с.
Abstract: Методичні вказівки з формування активного ставлення студентів до фізичної культури з організації занять за програмою дисципліни «Фізичне виховання» для студентів КНТУ передбачають озброєння студентів навичками фізичного тренування, які необхідні для підготовки до активної, всебічної участі в житті суспільства, професійній діяльності, житті сім'ї та відпочинку.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10703
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри фізичного виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. 2016 - Липчанська Л.М..pdf530,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.