Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10704
Title: Фізична культура і спорт в системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоровя та фаховової дієздатності
Authors: Бойко, Ю. Ж.
Keywords: фізичне виховання
фізична культура
спорт
загальнолюдські цінності
фахова дієздатність
Issue Date: 2017
Publisher: ЦНТУ
Citation: Фізична культура і спорт в системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров’я та фахової дієздатності : метод. вказ. для виклад. каф. фізичного виховання та студ. денної форми навчання усіх спец. / [уклад. Ю. Ж. Бойко]. ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. фізичного виховання. - Кропивницький : ЦНТУ. 2017. - 46 с.
Abstract: Методичні вказівки розкривають значення фізичної культури для формування та життєдіяльності особистості, підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру. Фізична культура реалізується в таких формах, як фізичне виховання яке пов'язане з освоєнням фізичних і духовних сил людини, спорт є їх вдосконаленням, фізична рекреація - підтримкою, рухова реабілітація - відновленням. Внутрішнім наповненням кожної з них є поєднання інтелектуального, соціально-психологічного і рухового компонентів, а також певної системи потреб, здібностей, діяльності відносин та інститутів.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10704
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри фізичного виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3. 2017 - Бойко Ю.Ж. (1).pdf794,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.