Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10711
Title: Методика проведення занять зі студентами спеціальної медичної групи
Authors: Мотузенко, Т. Є.
Keywords: фізичне виховання
спеціальна медична група
відхилення в стані здоровя
щільність занять
дихальні вправи
засоби фізичного виховання спеціальної медичної групи
Issue Date: 2017
Publisher: ЦНТУ
Citation: Методика проведення занять зі студентами спеціальної медичної групи : метод. рекомендації для виклад. каф. фізичного виховання та студ. денної форми навчання всіх спец. / [уклад. Т. Є. Мотузенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. фізичного виховання. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 17 с.
Abstract: В методичних рекомендаціях розкриваються мета та особливості організації роботи зі студентами спеціальної медичної групи на заняттях з фізичного виховання. Надаються методи побудови занять, приклади формування переліку захворювань та відхилень в стані здоров’я, підходи щодо організації і проведення занять, надається комплекс вправ дихальної гімнастики.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10711
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри фізичного виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7. 2017 - Мотузенко Т.Є..pdf481,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.