Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10717
Title: Парадигми державного регулювання національного ринку праці: порівняльний аналіз та трансформаційні зміни
Other Titles: Paradigms of state regulation of the national labor market: comparative analysis and transformation changes
Authors: Сибірцев, В. В.
Sybirtsev, V.
Keywords: праця
ринок праці
парадигма
зайнятість
державне регулювання
соціально-трудові відносини
labor
labor market
paradigm
employment
state regulation
social and labor relations
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Сибірцев, В. В. Парадигми державного регулювання національного ринку праці: порівняльний аналіз та трансформаційні зміни / В. В. Сибірцев // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. пр. – Київ : НАУ, 2017. – Вип. 5 (61). - С. 84-91.
Abstract: У статті проведено порівняльний аналіз теоретико-методологічного базису різних парадигм державного регулювання національного ринку праці та обґрунтування положень щодо здійснення у цій сфері трансформаційних змін, адекватних вимогам розвитку сучасного технологічного способу суспільного виробництва. The purpose of the study is comparative analysis of the theoretical and methodological basis of various paradigms of state regulation of the national labor market and the substantiation of the provisions on the implementation of transformational changes in this area that are adequate to the requirements of the development of the modern technological method of social production.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10717
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf131,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.