Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10725
Title: Зміст фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи
Authors: Захарова, О. В.
Махно, В. В.
Keywords: фізичне виховання
критерії диференціації за рівнем здоров я
обмін речовин в організмі
загартування організму
Issue Date: 2019
Publisher: ЦНТУ
Citation: Зміст фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи : метод. рекомендації для виклад. каф. фізичного виховання та студ. денної форми навчання всіх спец. / [уклад. : О. В. Захарова, В. В. Махно] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. фізичного виховання. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - 43 с.
Abstract: В методичних рекомендаціях розкриваються фізичне виховання студентів як економічно найдоцільніший та найефективніший спосіб профілактики та лікування захворювань, зміцнення генофонду нації, розв'язання багатьох соціальних проблем. Поступове підвищення обсягу та інтенсивності фізичного навантаження дає змогу розірвати порочне коло рухової недостатності, змінити ставлення молоді до свого здоров'я, сформувати стійку мотивацію до здорового способу життя, озброїти їх системою знань з валеології, розповісти про роль фізичних вправ для здоров'я й самоконтролю.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10725
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри фізичного виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16. 2019 - Захарова-Махно.pdf724,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.