Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10771
Title: Облік, оподаткування і контроль в управлінні
Other Titles: Accounting, axation and control in management
Keywords: облік і оподаткування
бухгалтерська звітність
податкове стимулювання
фінансова грамотність населення
інноватизація економіки
розвиток ринку цінних паперів
інформаційні технології в аудиті
Issue Date: 2021
Publisher: ЦНТУ
Citation: Облік, оподаткування і контроль в управлінні : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і учнівської молоді, 14 квіт. 2021 р., м. Кропивницький / [редкол. : О. М. Левченко, Н. С. Шалімова (відп. ред.), Г. І. Кузьменко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, ф-т обліку та фінансів. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 177 с.
Abstract: Представлено матеріали досліджень здобувачів вищої освіти і учнівської молоді з проблем інноваційної моделі соціально-економічного розвитку держави і регіонів; розвитку професій бухгалтера, аудитора, економіста, фінансиста в глобальному економічному середовищі; тенденцій, проблем та перспектив розвитку науки про бухгалтерський облік, облікової методології та практики; проблем та перспектив розвитку системи оподаткування та інформаційного забезпечення формування податкової звітності; стану та перспектив використання інформаційних технологій в обліку, аналізі, аудиті, фінансово-кредитній та маркетинговій діяльності; проблем та перспектив розвитку аналізу та контролю в системі управління.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10771
Appears in Collections:Економічні, суспільні та гуманітарні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник 14.04.2021.pdf2,53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.