Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10812
Title: Програмування мікроконтролерних систем
Authors: Смірнов, В. В.
Смірнова, Н. В.
Пархоменко, Ю. М.
Keywords: мікроконтролер
програмування
PIC
PIC – мікроконтролер
Issue Date: 2021
Publisher: ЦНТУ
Citation: Смірнов, В. В. Програмування мікроконтролерних систем : навч. посіб. / В. В. Смірнов, Н. В. Смірнова, Ю. М. Пархоменко ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 262 с.
Abstract: У навчальному посібнику описані архітектура і вбудовані спеціалізовані модулі PIC – мікроконтролерів серії PIC18FXX2, методи та засоби для їх програмування. Представлені апаратно-програмні комплекси для розробки та програмування мікроконтролерних систем управління різними технологічними процесами, територіально-розподіленими системами, роботами, об'єктами і комплексами на базі PIC – мікроконтролерів. Представлені практичні рішення навчальних завдань для кращого освоєння досліджуваного матеріалу, представлені варіанти навчальних завдань для самостійного придбання практичних навичок. Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти очної та заочної форми навчання за спеціальністю 123 «Комп'ютерна інженерія». Навчальне електронне видання комбінованого використання. Можна використовувати в локальному та мережному режимах.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10812
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ПКСМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PMS_2021.pdf5,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.