Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10848
Title: Експлуатаційна практика
Authors: Козловський, О. А.
Телюта, Р. В.
Keywords: організація експлуатаційної практики
робоча програма експлуатаційної практики
індивідуальне завдання з експлуатаційної практики
звіт з експлуатаційної практики
Issue Date: 2021
Publisher: ЦНТУ
Citation: Експлуатаційна практика : метод. рекомендації для студ. 2-го курсу спец. 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / [уклад. : О. А. Козловський, Р. В. Телюта] ; М-во освіти і науки України ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 70 с.
Abstract: У методичних рекомендаціях представлено порядок проведення, робочу програму та зразки всіх необхідних супровідних документів для проходження експлуатаційної практики студентами ІІ-го курсу. Дані методичні рекомендації розроблені на основі Положення МОН України про підготовку бакалаврів у закладах освіти IV рівня, Стандарту вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня спеціальністі 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і враховують специфіку підготовки фахівців на кафедрі електротехнічних систем та енергетичного менеджменту факультету автоматики та енергетики Центральноукраїнського національного технічного університету.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10848
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕТС та ЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
operational practice 141.pdf1,53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.