Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10850
Title: Охорона праці в галузі
Authors: Зубенко, В. О.
Жесан, Р. В.
Березюк, І. А.
Голик, О. П.
Keywords: охорона праці
виробниче освітлення
електротравми
пожежна безпека
захисне зазаемлення
блискавкозахист
Issue Date: 2021
Publisher: ЦНТУ
Citation: Охорона праці в галузі : метод. вказ. до виконання самост. роб. для студ. денної форми навчання спец. 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / [уклад. : В. О. Зубенко, Р. В. Жесан, І. А. Березюк, О. П. Голик] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 24 с.
Abstract: Викладений матеріал спрямований на формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов'язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10850
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри АВП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОПГ методичка по самостійній роботі_АК.pdf276,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.