Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10935
Title: Професійний розвиток персоналу підприємств в системі мотиваційного менеджменту
Authors: Семикіна, М. В.
Дудко, С. В.
Орлова, А. А.
Нісфоян, С. С.
Сторожук, О. В.
Коваль, Л. А.
Keywords: інноваційна економіка
інноваційний розвиток
мотиваційний менеджмент
мотивація працівників
пандемії
соціальні партнери
професійна підготовка
стимулювання науково-педагогічної праці
технології оцінювання персоналу
мотиваційний моніторинг
конкурентоспроможність персоналу
професійна компетентність
Issue Date: 2021
Publisher: КОД
Citation: Професійний розвиток персоналу підприємств в системі мотиваційного менеджменту : кол. моногр. / [М. В. Семикіна, С. В. Дудко, А. А. Орлова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : КОД, 2021. – 442 с.
Abstract: Монографія присвячена проблемі активізації професійного розвитку персоналу вітчизняних підприємств за допомогою засобів мотиваційного менеджменту. Розкрито сутність і методи управління професійним розвитком з позицій мотиваційного менеджменту. Визначено актуальні проблеми професійного розвитку персоналу підприємств в Україні на етапі євроінтеграції. Здійснено порівняльну оцінку європейських та українських тенденцій професійного розвитку персоналу. Розроблено пропозиції щодо технологій оцінювання професійного розвитку персоналу підприємства та вдосконалення його мотиваційного забезпечення з участю соціальних партнерів. Книга призначена для студентів та аспірантів економічних спеціальностей, менеджерів підприємств, фахівців підрозділів з управління персоналом, профспілкових лідерів, яких цікавлять сучасні проблеми професійного розвитку персоналу і пошук шляхів їх вирішення з урахуванням досвіду ЄС на етапі руху України до інноваційної економіки.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10935
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ЕП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Profesiynyy rozvytok personalu pidpryyemstv.pdf6,58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.