Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/11230
Title: Багатоопераційний верстат
Other Titles: Multiple-function machine tool
Многооперационный станок
Authors: Павленко, І. І.
Пестунов, В. М.
Крамар, А. В.
Pavlenko, I.
Pestunov, V.
Issue Date: 2005
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 5095 Україна, 7 B23B 11/00, B23Q 3/157, B23Q 15/00. Багатоопераційний верстат / І. І. Павленко, В. М. Пестунов, А. В. Крамар. – заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № 20040705347 ; заявл. 05.07.2004 ; опубл. 15.02.2005 ; Бюл. № 2. - 3 с. : іл.
Abstract: Корисна модель відноситься до галузі машинобудування, а саме до металоріжучих верстатів з ЧПУ. В основу корисної моделі поставлено задачу розширення технологічних можливостей та підвищення точності обробки шляхом виконання на верстаті фрезерно-центрувальних, токарних і зубофрезерних технологічних операцій без переустановлення заготовки. Поставлена задача вирішується завдяки тому, що верстат має траверсу, яка розташована паралельно осям шпинделів, на якій розміщено два супорта. Один має револьверну головку з приводом повздовжньої та поперечної подачі, а другий оснащений двохпозиційною поворотною головкою, яка має привод головного руху, шпиндель, і привод повздовжньої та поперечної подачі.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/11230
Appears in Collections:Патенти та авторські свідоцтва кафедри машинобудування, мехатроніки і робототехніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patent_UA_5095_U (2005).pdf213,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.