Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/11678
Title: Історія інженерної діяльності
Authors: Мезенцева, О. М.
Ковальчук, Н. В.
Keywords: інженер
інженерна діяльність
техніка
технологія
винахід
виконання практичних робіт
перший рівень вищої освіти бакалавр
Issue Date: 2022
Publisher: ЦНТУ
Citation: Мезенцева, О. М. Історія інженерної діяльності : навч. посібник / О. М. Мезенцева, Н. В. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 117 с.
Abstract: Пропонований навчальний посібник призначений для надання методичної допомоги при виконанні практичних (семінарських) робіт у процесі вивчення дисципліни «Історія інженерної діяльності» здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 208 «Агроінженерія» всіх форм навчання. Розкрито тематику практичних занять, наведено питання для самоконтролю та основні завдання. У посібнику висвітлено: основні відомості щодо історичного розвитку навичок, вмінь, заходів і знань про використання сировини та енергії природи; створення й удосконалення технічних засобів праці у сфері суспільного виробництва і забезпечення його матеріальних умов у тісному взаємозв’язку як з прийомами та формами праці, так і з предметами праці; оволодіння основними природничо-науковими законами, які стали підґрунтям для вирішення тієї чи іншої технічної проблеми; теоретичний та практичний внесок деяких видатних вчених, винахідників та інженерів в історію створення техніки.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/11678
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕРМItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.