Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/11691
Title: Водопостачання і водовідведення. Самостійна робота
Authors: Ковальчук, Н. В.
Руденко, Т. В.
Keywords: водопостачання
водовідведення
питна вода
стічні води
насосна станція
водозабір
Issue Date: 2022
Publisher: ЦНТУ
Citation: Водопостачання і водовідведення : метод. вказ. для самост. роб. бакалаврів напряму підготовки 192 - Будівництво і цивільна інженерія / [уклад. : Н. В. Ковальчук, Т. В. Руденко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 37 с.
Abstract: В методичних вказівках наводиться тематичний склад навчальної дисципліни та перелік питань для самоконтролю студентами теоретичних знань. Представлені тестові завдання по всім темам. Методичні вказівки призначені для студентів напряму підготовки підготовки 192 " Будівництво і цивільна інженерія "денної і заочної форм навчання.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/11691
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕРМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Водопостачання і водовідведення. Самост.роб..pdf472,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.