Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/11699
Title: Дистанційне навчання в умовах пандемічних обмежень
Authors: Найдьонова, О. О.
Keywords: вища освіта
дистанційна освіта
пандемічні обмеження
Issue Date: 2021
Publisher: ЦНТУ
Citation: Дистанційне навчання в умовах пандемічних обмежень [Електронний ресурс] : вебліограф. покажчик / уклад. О. О. Найдьонова ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 17 с.
Abstract: Запровадження карантину змінило життя кожного з нас, та особливо вплинуло на заклади освіти, змусивши пристосовуватись до нових умов надання освітніх послуг. Та все ж, питання дистанційного навчання в умовах пандемії коронавірусу залишається, як ніколи, актуальним. Вебліографічний покажчик містить законодавчі акти, матеріали конференцій та статті з обраної тематики, матеріал подано мовою оригіналу. У ньому представлено 69 джерел, бібліографічний опис складено згідно ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», доповнених посиланнями на повнотекстові документи та сайти, актуальність посилань перевірена. Бібліографічний покажчик адресовано широкому колу читачів.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/11699
Appears in Collections:Інформаційно-довідкові та допоміжні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дистанц_освіта_2021.pdf485,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.