Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/11700
Title: Цифрова бібліотека
Authors: Найдьонова, О. О.
Keywords: інформаційні технології в бібілотеці
цифрове середовище
мережева комунікація
цифрові колекції бібліотек
Issue Date: 2021
Publisher: ЦНТУ
Citation: Цифрова бібліотека [Електронний ресурс] : бібліограф. покажчик / уклад. О. Найдьонова ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 14 с.
Abstract: Відмітною рисою сучасного етапу розвитку цивілізації є впровадження в усі сфери життя суспільства цифрової техніки і цифрових технологій. Узагальнено це називається цифровізацією. Саме вона визначає напрям і зміст науково-технічного прогресу, соціальних перетворень. Усе більш цифровізованими стають виробництво, побут, освіта, культура, наука, управління. Бібліографічний покажчик «Цифрова бібліотека» містить бібліографічні описи наукових досліджень фахівців з обраної теми. Бібліографічний покажчик анотований, доповнений посиланнями на цифрові ресурси, бібліографічний опис документів, згідно ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Налічує 31 бібліографічний опис внесених мовою джерела. Бібліографічний покажчик адресовано широкому колу читачів.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/11700
Appears in Collections:Інформаційно-довідкові та допоміжні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Цифрова бібліотека.pdf522,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.