Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/11963
Title: Кваліфікаційна робота. Економіка підприємства. Магістри
Authors: Журило, І. В.
Семикіна, М. В.
Зайченко, В. В.
Бугаєва, М. В.
Keywords: кваліфікаційні роботи
Issue Date: 2021
Publisher: ЦНТУ
Citation: Кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем для присудження ступеня вищої освіти «магістр» за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» : метод. вказ. щодо підгот., викон. та захисту / [уклад.: І. В. Журило, М. В. Семикіна, В. В. Зайченко, М. В. Бугаєва] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 92 с.
Abstract: Методичні вказівки присвячено питанням підготовки та виконання кваліфікаційної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти для присудження ступеня вищої освіти «магістр» за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства». Розглянуто питання цілей, завдань та основних етапів кваліфікаційної роботи; організації та порядку проходження здобувачем переддипломної (наукової) практики; вимог до структури і змісту кваліфікаційної роботи, правил її оформлення; порядку перевірки роботи на унікальність та виявлення академічного плагіату; підготовки та захисту кваліфікаційної роботи. Детально описано вимоги щодо оформлення кваліфікаційної роботи. Наведено приклади та зразки окремих елементів роботи та супровідних документів.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/11963
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_vkaz_dyplom_EP_2021.pdf926,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.