Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/12086
Title: Методичні підходи до організації економічного аналізу в аграрному виробництві
Authors: Лисенко, А. М.
Кернасюк, Ю. В.
Keywords: методика
економічний аналіз
аграрний сектор
Issue Date: 2017
Publisher: КОД
Citation: Лисенко, А. М. Методичні підходи до організації економічного аналізу в аграрному виробництві / А. М. Лисенко, Ю. В. Кернасюк // Вісник Степу : наук. зб. : матеріали ХІІІ всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів, 23 берез. 2017 р., м. Кропивницький. – Кропивницький : КОД, 2017. – Вип. 14. – С. 199-202.
Abstract: Формування в Україні цивілізованих ринкових відносин, підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності продукції є стратегічним завданням розвитку національної економіки. Важлива роль в реалізації цієї мети належить обґрунтуванню методичних підходів до організації економічного аналізу діяльності суб’єктів господарювання. За їх допомогою розробляються стратегія і тактика розвитку підприємства в будь-якій галузі економіки, обґрунтовуються плани і управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються фінансові результати діяльності.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/12086
ISBN: 978-617-653-033-6
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnik_stepu_2017_Лисенко_Кернасюк.pdf223,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.