Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/12095
Title: Ресурсоефективні та чисті технології
Authors: Кропівний, В. М.
Медведєва, О. В.
Гречка, А. І.
Кропівна, А. В.
Скрипник, О. В.
Keywords: енергозбереження
oхорона ресурсів
сталий розвиток цивілізації
кологічний менеджмент
поновлювана енергетика
перспективні енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології
еnergy saving
resource protection
sustainable development of civilization
environmental management
renewable energy
promising energy-saving and resource-saving technologies
Issue Date: 2022
Publisher: ЦНТУ
Citation: Ресурсоефективні та чисті технології : навч. посіб. / В. М. Кропівний, О. В. Медведева, А. І. Гречка [та ін.] ; заг. ред. В. М. Кропівного ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 369 с.
Abstract: Навчальний посібник спрямований на розкриття суті ресурсоефективних та чистих технологій, їх вплив на навколишнє середовище, проводиться аналіз ефективності поновлюваних джерел енергії. Метою даного навчального посібника є ознайомлення студентів з питаннями застосування ресурсоефективних та чистих технологій і шляхи їх вирішення. Розглядається ефективність впровадження ресурсоефективних та чистих технологій в умовах сучасних викликів розвитку світової економіки та даються рекомендації щодо перспективних шляхів досягнення ресурсо- та енергозбереження.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/12095
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри екології, охорони навколишнього середовища та здорового способу життя

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ресурсоефективні та чисті технології..pdf10,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.