Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/12306
Title: Мотиваційні механізми розвитку економіки на етапі євроінтеграції
Authors: Семикіна, М. В.
Маклаков, С. М.
Лучик, С. Д.
Запірченко, Л. Д.
Фрунза, С. А.
Сторожук, О. В.
Орлова, А. А.
Заярнюк, О. В.
Семикіна, А. В.
Іщенко, Н. А.
Коваль, Л. А.
Keywords: мотиваційні механізми
розвиток економіки
євроінтеграція
соціально-економічна мотивація персоналу
трансформація мотиваційного менеджменту
конкурентоспроможність
Issue Date: 2022
Publisher: РВЛ ЦНТУ
Citation: Мотиваційні механізми розвитку економіки на етапі євроінтеграції : кол. моногр. / [М. В. Семикіна, С. Д. Лучик, Л. Д. Запірченко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2022. – 282 с.
Abstract: Монографія присвячена проблемам вдосконалення мотиваційних механізмів розвитку економіки на різних економічних рівнях на етапі євроінтеграції. Книга відображає результати теоретико-прикладних досліджень у сфері соціально-економічної мотивації персоналу, розкриває актуальні проблеми взаємовпливу мотиваційних чинників і цифровізації економіки, явища трансформації мотиваційного менеджменту в умовах зміни вимог до професійної компетентності працівників, специфіку мотиваційних механізмів у сфері праці науково-педагогічного персоналу, інклюзивного ринку праці тощо. З урахуванням досвіду ЄС розроблено науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення мотиваційних механізмів трудової та інноваційної активності, професійного розвитку, забезпечення підвищення конкурентоспроможності людського капіталу. Книга призначена для студентів та аспірантів економічних спеціальностей, менеджерів підприємств, фахівців підрозділів з управління персоналом, профспілкових лідерів, яких цікавлять сучасні проблеми мотивації і пошук шляхів їх розв’язання з урахуванням досвіду ЄС на етапі руху України до інноваційної економіки.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/12306
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ЕП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Motyvatsiyni mekhanizmy rozvytku ekonomiky na etapi yevrointehratsiyi.pdf3,61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.