Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/12728
Title: Управління бізнес-процесами
Authors: Сисоліна, Н. П.
Савеленко, Г. В.
Нісфоян, С. С.
Issue Date: 2022
Publisher: ЦНТУ
Citation: Управління бізнес-процесами : метод. вказ. до вивч. курсу для здобув. ВО (рівня бакалавр) спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (галузь знань 07 Управління та адміністрування) / [уклад.: Н. П. Сисоліна, Г. В. Савеленко, С. С. Нісфоян] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 22 с.
Abstract: В сучасних умовах розробляється та реалізується широкий спектр різноманітних підприємницьких проектів і програм спрямованих на розвиток бізнесу в Україні. Для підвищення результативності цих проектів важливим є відповідальне управління бізнес-процесами. Ці методичні вказівки мають за мету допомогти спеціалістам у закріпленні теоретичних засад з управління бізнес-процесами і виробити навички самостійно аналізувати складні організаційні та виробничі ситуації і приймати рішення по їх врегулюванню. Методичні вказівки містять пропозиції щодо послідовності, методів і порядку виконання розрахунків та посилання до літератури і допомагають здобувачу вищої освіти кваліфіковано вивчити курс «Управління бізнес процесами»
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/12728
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Upravlinnya biznes-protsesamy metodych.pdf770,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.