Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/12832
Title: Соціальна відповідальність
Authors: Семикіна, М. В.
Заярнюк, О. В.
Бугаєва, М. В.
Keywords: соціальна відповідальність
управління корпоративною соціальною відповідальністю
відповідальності працівника
формування екологічної відповідальності громадян
Issue Date: 2022
Publisher: ЦНТУ
Citation: Соціальна відповідальність : метод. вказ. до вивч. дисц. : для здобув. ВО спец. 051 «Економіка» ОПП «Управління персоналом та економіка праці» / [уклад.: М. В. Семикіна, О. В. Заярнюк, М. В. Бугаєва] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 40 с.
Abstract: Методичні рекомендації з вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Управління персоналом та економіка праці» створені для допомоги здобувачеві оволодіти теоретичними знаннями та набути практичних навичок з управління корпоративною соціальною відповідальністю; значення соціальної відповідальності задля забезпечення стійкої соціальної динаміки; щодо працевлаштування та адаптації нових працівників на засадах соціальної відповідальності; додержання базових принципів соціальної відповідальності у процесі формування компенсаційної політики; відповідальності працівника в системі кадрової безпеки; формування екологічної відповідальності громадян.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/12832
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соціальна відповідальність.pdf361,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.