Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/12852
Title: Контролінг в підприємницький діяльності
Authors: Нісфоян, С. С.
Keywords: контролінг
підприємницька діяльність
Issue Date: 2022
Publisher: ЦНТУ
Citation: Контролінг в підприємницький діяльності : метод. вказ. до практ. та семінар. занять для здобув. ВО (рівня бакалавр) спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування») / [уклад. С. С. Нісфоян] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 50 с.
Abstract: Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Контролінг в підприємницькій діяльності» містять зміст тем курсу, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (мета проведення заняття, питання для обговорення, список систематизованої літератури, умови задач для вирішення, тести); теми рефератів; питання до заліку, а також список основної літератури, додаткової для поглибленого вивчення курсу та інформаційних ресурсів.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/12852
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Контролінг в підприємницький діяльності.pdf477,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.