Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1374
Title: Обґрунтування типу і дослідження вторинного перетворювача системи ідентифікації завантаження кульового млина рудою
Other Titles: The ground of type and research of the second transformer of the system of authentication of load of ball mill ore
Authors: Карчевська, М. О.
Кондратець, В. О.
Karchevskaya, M.
Kondratets, V.
Keywords: первинний
вторинний
магнітоіндукційний перетворювач
швидкість переміщення
рухомий елемент
похідна
ідентифікація
Issue Date: 2011
Publisher: КНТУ
Citation: Карчевська, М. О. Обґрунтування типу і дослідження вторинного перетворювача системи ідентифікації завантаження кульового млина рудою / М. О. Карчевська, В. О. Кондратець // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 24, ч. 1. - С. 101-110.
Abstract: У статті обґрунтовано вибір магнітоіндукційного перетворювача у якості вторинного системи ідентифікації завантаження кульового млина рудою. В процесі теоретичних досліджень встановлено, що магнітоіндукційний перетворювач, який працює на принципі зміни проміжку між пружною пластиною і полюсними наконечниками біля повітряного зазора між ними, має суттєву нелінійність статичної характеристики. Це не дозволяє реалізувати даний тип перетворювача. Е.р.с. магнітоіндукційного перетворювача з паралельним переміщенням пластини відносно повітряного зазора має лінійну статичну характеристику і його доцільно реалізувати в системі ідентифікації завантаження кульового млина рудою. In the article the choice of magnetic inductions transformer is grounded as the second systems of authentication of load of ball mill ore. It is set in the process of theoretical researches, that a magnetic inductions transformer which works on principle of change of interval between a resilient plate and pole tips near an air-gap between them has essential non-linearity of static description. It does not allow realizing this type of transformer. E.m.f. magnetic inductions transformer with the parallel moving of plate in relation to an air-gap has linear static description and it is expedient to realize it in the system of authentication of load of ball mill ore.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1374
Appears in Collections:Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Випуск 24. Частина 1. - 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf469,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.