Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1464
Title: Розробка та комп’ютерне моделювання режимів роботи первинного вимірювального перетворювача ожеледоутворення
Other Titles: Computer Modelling and Design of the Operating Mode of the Ice Accreation Sensor
Authors: Козловський, О. А.
Кубкін, М. В.
Грищук, І. С.
Kozlovskyi, O.
Kubkin, M.
Gryshchuk, I.
Keywords: обледеніння проводів
повітряна лінія електропередачі
сигналізатор обледеніння
електричний опір
комп’ютерне моделювання
Issue Date: 2011
Publisher: КНТУ
Citation: Козловський, О. А. Розробка та комп’ютерне моделювання режимів роботи первинного вимірювального перетворювача ожеледоутворення / О. А. Козловський, М. В. Кубкін, І. С. Грищук // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 24, ч. 1. - С. 308-315.
Abstract: Запропоновано нову конструкцію первинного вимірювального перетворювача для визначення початку утворення ожеледно-паморозевих відкладень та ідентифікації їх типу на проводах повітряних ліній електропередачі. Розроблено методику визначення електричного опору ожеледно-паморозевих відкладень на первинних вимірювальних перетворювачах складної геометрії. На основі чисельного дослідження доведено можливість ідентифікації типу відкладення на первинному вимірювальному перетворювачі. A new design of a sensor for ice accreation detection and identification of the type of ice accreation on the overhead transmission lines has been offered. The assessment method for testing electrical resistance of ice accreation on the sensors of complicated space structure has been worked out. On the basis of a numerical research the possibility of the identification of the type of accreation on the sensors has been proved.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1464
Appears in Collections:Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Випуск 24. Частина 1. - 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
56.pdf779,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.