Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1486
Title: Інформаційне забезпечення управління кредитними ризиками комерційних банків в сучасних умовах
Other Titles: Information support credit risk management of commercial banks in today's
Authors: Скачко, Т. М.
Skachko, Т.
Keywords: банківське кредитування
суб’єкти господарювання
аналіз кредитоспроможності
кредитний ризик
проблемна заборгованість
аудит
Issue Date: 2012
Publisher: КНТУ
Citation: Скачко, Т. М. Інформаційне забезпечення управління кредитними ризиками комерційних банків в сучасних умовах / Т. М. Скачко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 22, ч. 2. - С. 372-378.
Abstract: В статті досліджено сучасний стан ринку кредитування. Проаналізована структура та динаміка кредитних вкладень. Виявлено основні чинники, що впливають на стан розвитку банківського кредитування та визначено напрями переорієнтації кредитування з домогосподарств на реальний сектор економіки з преференцією інноваційно – інвестиційною складовою, обґрунтовано необхідність врахування інформаційних запитів управління кредитними ризиками. The paper investigates the current state of the lending market. The structure and dynamics of lending. The basic factors that affect the state of bank lending and the directions of reorientation of household lending to the real sector of the economy with preferences innovation - investment component, the necessity of accounting information requests credit risk management.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1486
Appears in Collections:Економічні науки. Випуск 22. Частина 2. – 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63.pdf184,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.