Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1681
Title: Обґрунтування вибору параметра регулювання норми висіву системою автоматичного керування зерновими сівалками
Other Titles: Justification of the choice of the parameter control seeding rate automatic control system grain seeders
Authors: Пархоменко, Ю. М.
Кондратець, В. О.
Пархоменко, М. Д.
Parhomenko, Y.
Kondratec, V.
Parhomenko, М.
Keywords: система автоматичного керування
параметр регулювання
зернова сівалка
щільність
automatic control system
the control parameter
the grain drill
density
Issue Date: 2013
Publisher: КНТУ
Citation: Пархоменко, Ю. М. Обґрунтування вибору параметра регулювання норми висіву системою автоматичного керування зерновими сівалками / Ю. М. Пархоменко, В. О. Кондратець, М. Д. Пархоменко // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2013. - Вип. 26. - С. 192-197.
Abstract: У статті приведені результати теоретичного обґрунтування параметра регулювання норми висіву системою автоматичного керування зерновими сівалками з котушковими висівними апаратами. Отримані і проаналізовані залежності інтенсивності висіву від швидкості руху сівалки, робочої довжини котушки і передаточної величини, а також щільності розподілу зерна вздовж рядка висіву від робочої довжини котушки і передаточної величини. Показано, що в якості параметра регулювання САК процесом висіву зернової сівалки доцільно прийняти щільність розподілу зерна вздовж рядка висіву, яка лінійно залежить від керуючого діяння - робочої довжини котушки висівного апарата. The aim is to justify the choice of control parameters seeding rate of the automatic control system with coil-grain sowing machines. The paper presents the results of a theoretical study of the parameter control seeding rate automatic control system grain seeders with the coil sowing machines. Obtained and analyzed according to the intensity of the speed of the seed drill, the working length of the coil and the transfer value and the density of the grain flow along the row seeding of the working length of the coil and the transfer value. It is shown that, as a control parameter of the ACS process seed corn planter is advisable to take the density distribution of seeds along the row seeding, which is a linear function of the control action - the working length of the coil sowing. Rightly selected control parameter - the density distribution of seeds along the row seeding allows for the automatic control seeding rate that will ensure even distribution of seeds and a significant increase in productivity.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1681
Appears in Collections:Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Випуск 26. - 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34.pdf340,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.