Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1685
Title: Нечітка ітераційна метаідентифікація штучних нейросіток в мультиагентному середовищі
Other Titles: Fuzzy iteration metaidentification of an artificial NeuroNets in the multiagent environment
Authors: Ямпольський, Л. С.
Jampolskiy, L. S.
Keywords: агенти/мультиагенти з функціями метаідентифікації
агентно-орієнтована підсистема
гнучка інтелектуалізована мультиагентна конфігурація
експертна система
логічна модель поетапного синтезу
набір вирішальних класифікаційних ознак
нечітка метаідентифікація
продукційні правила
рейтингове оцінювання
сітка Петрі
топологія нейросітки
чисельні процедури
штучна нейросітка
фаззі-контролер
metaidentification
neuron network
multiagent environment
topology
fuzzy controller
Issue Date: 2013
Publisher: КНТУ
Citation: Ямпольський, Л. С. Нечітка ітераційна метаідентифікація штучних нейросіток в мультиагентному середовищі / Л. С. Ямпольський // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2013. - Вип. 26. - С. 207-218.
Abstract: На основі розробленого реляційного класифікатора запропонований універсальний підхід довибору задовольняючої топології нейросіток, яка відповідає вимогам модельованої прикладної задачі. Реалізація підходу базується на використанні гнучкої інтелектуалізованої мультиагентної системи з багатоцільовою конфігурацією її складових з функціями метаідентифікації. Розкрита взаємодія компонент системи в процесі їх функціонування. The main purpose of an article consists in а development of the new artificial neuron network’s topology determination methodology. The universal approach of the NeuroNets’ satisfactory topology automated choice, which corresponds to the demands of the modeling applied problem (or task), is proposed. The approach’s realization based on using of the flexible automated multiagent system with multiobject configuration of its components with the metaidentification’s functions. The peculiarities of the system’s components interaction in its function are uncovered.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1685
Appears in Collections:Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Випуск 26. - 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37.pdf546,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.