Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1719
Title: Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 36.
Keywords: збірник наукових праць
наукові праці
конструювання
сільськогосподарські машини
Issue Date: 2006
Publisher: КНТУ
Citation: Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т ; [редкол. : М. І. Черновол (відпов. ред.), А. І. Бойко, В. Ф. Гамалій та ін.]. - Кіровоград : КНТУ, 2006. - Вип. 36. - 260 с.
Abstract: В збірнику викладені питання розрахунку і конструювання, удосконалення конструкцій, ство- рення і дослідження нових робочих органів сільськогосподарських машин, засобів механізації, електрифікації та автоматизації сільськогосподарського машинобудування. Описані результати досліджень технологій виробництва, надійності та довговічності машин. Дані практичні рекомен- дації по використанню результатів досліджень і дослідно-конструкторських розробок в сільсько- господарській і інших галузях машинобудування. Збірник розрахований на наукових і інженерно-технічних робітників науково-дослідних інститутів, ВНЗ, конструкторських організацій і промислових підприємств.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/1719
ISSN: 2414-3820
Appears in Collections:Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Випуск 36. - 2006

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Z_36_2006.pdf23,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.