Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2326
Title: Трансформація відносин власності як економічна основа розвитку регіонального фондового ринку в Україні
Authors: Гевель, В. В.
Keywords: власність
відносини
фондовий ринок
акціонерна власність
цінні папери
ваучер
трансформація
приватизація
функції
управління
Issue Date: 2007
Publisher: КНТУ
Citation: Гевель, В. В. Трансформація відносин власності як економічна основа розвитку регіонального фондового ринку в Україні / В. В. Гевель // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2007. - Вип. 12, ч. 2. - С. 120-126.
Abstract: В даній статті досліджено особливості трансформації відносин власності як невід’ємної основи розвитку регіонального фондового ринку. Автором проаналізовано вплив процесу приватизації на становлення і розвиток фондового ринку в Україні, визначено особливості формування акціонерної форми власності, її переваги та недоліки, виділено функції акціонерного капіталу й фондового ринку. In this article the features of transformation of relations of ownness are explored as inalienable basis of regional fund market development. An author is analyse influence of process of privatization on becoming and fund market development in Ukraine, the features of forming of joint-stock pattern of ownership, its advantage and failings are certain, the functions of equity and fund market are selected.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2326
Appears in Collections:Економічні науки. Випуск 12. Частина 2. – 2007

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf379,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.