Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2425
Title: Основні показники та індикатори функціонування економіки регіону
Authors: Гамалій, В. Ф.
Дмитришин, Б. В.
Keywords: індикатор
регіон
якість життя
стійкий розвиток
статистичний показник
валова додана вартість
валовий регіональний випуск
система національних рахунків
Issue Date: 2008
Publisher: КНТУ
Citation: Гамалій, В. Ф. Основні показники та індикатори функціонування економіки регіону / В. Ф. Гамалій, Б. В. Дмитришин // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2008. - Вип. 14. - С. 3-9.
Abstract: В статті наводяться та досліджуються показники та індикатори, які дозволяють оцінити стан та динаміку функціонування регіональної соціально-економічної системи. In the article led and explored indicators which allow to estimate the state and dynamics of functioning of the regional socio-economic system.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2425
Appears in Collections:Економічні науки. Випуск 14. – 2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf259,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.