Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2582
Title: Стимулювання розвитку інноваційних груп в управлінні персоналом промислового підприємства
Authors: Коваль, Л. А.
Keywords: управління персоналом
інновації
конкуренція
рентабельність
інноваційні проекти
кадрова стратегія
матеріальна мотивація
конкурентоспроможність
Issue Date: 2005
Publisher: КНТУ
Citation: Коваль, Л. А. Стимулювання розвитку інноваційних груп в управлінні персоналом промислового підприємства / Л. А. Коваль // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2005. - Вип. 8. - С. 130-133.
Abstract: Пошук шляхів економічного зростання та досягнення добробуту української нації у першу чергу пов'язаний із залученням, ефективним використанням та розвитком людського капіталу. Звертання до сучасного світового досвіду управління персоналом на промислових підприємствах показує, що найбільш цінними в ринковій економіці сьогодні визнаються кадри, які мають високу кваліфікацію і здатні до інновацій. Searching of the ways of the economic growth and achievements of well being to Ukrainian nation in the first place connected with attraction, efficient use and development of the human capital. Address to modern world experience of personnel management on industrial enterprise shows that the most valuable in market economies today confess the personnel, which have a high qualification and capable to innovation.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2582
Appears in Collections:Економічні науки. Випуск 8. – 2005

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf423,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.