Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3093
Title: Фізіологія та психологія праці. Управління персоналом та економіка праці
Authors: Липчанський, В. О.
Вербіцька, Т. В.
Keywords: практичне заняття
контрольна робота
самостійна робота
іспит
оцінка знань студентів
Issue Date: 2009
Publisher: КНТУ
Citation: Фізіологія та психологія праці : метод. рек. до вивч. курсу для студ. ден. та заоч. форми навч. по спец. 6.050109 «Управління персоналом та економіка праці» / [уклад.: В. О. Липчанський, Т. В. Вербіцька] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2009. – 62 с.
Abstract: Містить програму курсу; плани лекційних та практичних занять, а також рекомендації щодо їх проведення; тематику контрольних робіт; рекомендації щодо самостійної роботи; питання для підготовки до іспиту; список рекомендованої літератури для вивчення курсу «Фізіологія та психологія праці».
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3093
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕМ та КДItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.