Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3095
Title: Ергономіка
Authors: Липчанський, В. О.
Тушевська, Т. В.
Keywords: практичне заняття
самостійна робота
індивідуальне завдання
контрольна робота
перевірка знань
Issue Date: 2015
Publisher: КНТУ
Citation: Ергономіка : метод. рек. до вивч. курсу для студ. ден. та заоч. форми навч. ОКР «бакалавр», галузі знань: 0305 «Економіка і підприємництво», напр. підгот. 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» / [уклад.: В. О. Липчанський, Т. В. Тушевська] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : КНТУ, 2015. – 64 с.
Abstract: Містить програму курсу; плани лекційних та практичних занять; тематику контрольних робіт; рекомендації щодо самостійної роботи; методичні рекомендації по виконанню контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання); питання для підготовки до іспиту; орієнтовні тестові завдання; список рекомендованої літератури для вивчення курсу «Ергономіка».
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3095
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри ЕМ та КД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод.вказ. Ергономіка (Липчанський_Тушевська).pdf837,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.