Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3111
Title: Удосконалення механізму сприяння зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями
Other Titles: The Mechanism of Improving Employment of Disabled People
Authors: Заярнюк, О. В.
Zaiarniuk, O.
Keywords: механізм
зайнятість
особи з обмеженими фізичними можливостями
mechanism
employment
disable people
Issue Date: 2015
Publisher: ОНУ ім. І. І. Мечникова
Citation: Заярнюк, О. В. Удосконалення механізму сприяння зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями / О. В. Заярнюк // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2015. - Т. 20, вип. 3. - С. 198-203.
Abstract: Досліджено питання удосконалення механізму сприяння зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями (ООФМ) в Україні. Доведено, що для формування дієвого механізму сприяння зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями необхідно активізувати на макроекономічному рівні економічні та організаційні інструменти і удосконалити інституціональне середовище. Обґрунтовано напрями його удосконалення, а саме: розширення можливостей використання праці ООФМ на підприємствах, установах, організаціях із сприятливими умовами виробництва на звичайних та спеціалізованих робочих місцях; використання гнучких форм організації праці; сприяння розвитку підприємницької діяльності та інших форм само зайнятості ООФМ. Improvement question of mechanism to support of employment of disable people in Ukraine. It is proved that for the formation of an effective mechanism to support employment of disable people should intensify macroeconomic economic and organizational tools and to improve the institutional. The directions of its improvement, namely empowering labor disable people use in enterprises, institutions and organizations with favorable production conditions on conventional and specialized workplaces; the use of flexible forms of work organization; promoting entrepreneurship and other forms of disable people self-employment.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3111
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ЕМ та КДItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.