Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3436
Title: Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств
Keywords: інноваційний розвиток підприємств
економічне зростання
економічна діяльність підприємств
конкурентоспроможність
студентська науково-практична конференція
тези доповідей
Issue Date: 2013
Publisher: Кіровоград : КОД
Citation: Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств : зб. тез доп. : всеукр. студ. наук.- практ. конф., 14 бер. 2013 року, Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, ф-т економ. та менеджменту, каф. економ. та орг. вироб. ; [ред. кол. : М. В. Семикіна, О. А. Грішнова, І. Л. Петрова та ін.]. - Кіровоград : КОД, 2013. - 148 с.
Abstract: У збірнику опубліковано тези студентів на Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств». Публікації відображають результати науково-дослідної роботи, присвячені розгляду різноманітних проблем економічної діяльності підприємств, визначенню соціально-економічних резервів підвищення їх конкурентоспроможності.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3436
Appears in Collections:Економічні, суспільні та гуманітарні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
napr_econ_rozv_2013_student.pdf1,78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.