Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3447
Title: Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті
Keywords: розвиток підприємств
корпоративна соціальна відповідальність
стратегічне управління
інноваційний розвиток
управління персоналом
конкурентоспроможність
продуктивність праці
міжнародна науково-практична конференція
Issue Date: 2011
Publisher: КНТУ
Citation: Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті. Ч. 1 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 квіт. 2011р., Кіровоград / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. нац. техн. ун-т [та ін.] ; [редкол. : М. В. Семикіна (наук. ред.), А. М. Колот, І. С. Каленюк та ін.]. - Кіровоград : КНТУ, 2011. – 217 с.
Abstract: У збірнику опубліковано тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті», яка відбулася у Кіровоградському національному технічному університеті 21-22 квітня 2011 р. Публікації відображають результати наукових пошуків авторів, присвячених визначенню пріоритетних завдань розвитку підприємств у новому столітті, зокрема, формуванню корпоративної соціальної відповідальності у контексті завдань стійкого розвитку, вдосконаленню стратегічного управління підприємствами, методології оцінювання ефективності їх діяльності, прискоренню інноваційного розвитку, зростанню конкурентоспроможності, запровадженню прогресивних технологій управління персоналом, підвищенню продуктивності праці тощо.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3447
Appears in Collections:Економічні, суспільні та гуманітарні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
n_p_k zb_tez_dop 2011_1.pdf5,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.