Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3450
Title: Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті
Keywords: розвиток підприємств
конкурентоспроможність
економічна діяльність підприємств
продуктивність праці
міжнародна науково-практична конференція
Issue Date: 2011
Publisher: КНТУ
Citation: Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті. Ч. 2 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 квіт. 2011 р., (м. Кіровоград) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. нац. техн. ун-т та ін. ; [редкол. : М. В. Семикіна (наук. ред.), В. М. Глух, І. В. Журило та ін.]. - Кіровоград : КНТУ, 2011. – 240 с.
Abstract: У збірнику опубліковано тези доповідей студентів економічних спеціальностей на Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті». Публікації відображають результати науково-дослідної роботи студентів; присвячені розгляду різноманітних проблем економічної діяльності підприємств, пошуку шляхів їх розв’язання, визначенню шляхів підвищення їх конкурентоспроможності.
URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3450
Appears in Collections:Економічні, суспільні та гуманітарні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
n_p_k zb_tez_dop 2011_2.pdf2,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.